Sản xuất TVC,Viral, Music Marketing - Sản xuất âm nhạc tại TPHCM