CON ĐÂY, MOM! – A.O.S (OFFICIAL MV)

CON ĐÂYMOM 

by A.O.S – Sự kết hợp giữa hai cá tính âm nhạc nổi loạn và đầy nội lực