Từ Hôm Nay – Ginny (Official cover MV)

Từ hôm nay

với phong cách hiện đại kết hợp Jazz, Funk cực bắt tai do Ginny trình bày…. hãy bắt đầu tuần mới cùng phiên bản